کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
6 رنگ

گردنی کلاه پوم دراز

فری سایز

مناسب حدودا یک تا سه سال