کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

دستکش ستاره

مناسب حدودا دو تا چهار سال

فری سایز