کلکسیون: بچگانه
179,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

مناسب حدودا صفر تا دو سال

جنس پنبه

یک سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

سایزبندیقدکل سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
0-3513622
3-6543823
6-12584024
12-18624226
18-24664427