کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

قبل از خرید حتما اندازه ها به دقت چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقد کل سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
0-3473421
3-6513822
6-9564123
9-12604325