کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

پاپوش مجلسی پسرانه

سایزهای زیر حدودی میباشد و بستگی به جثه بچه ها میتواند متفاوت باشد

سایزماه
173-6
186-12
1912-18