کلکسیون: مادرانه
199,000 تومان 245,000تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه بهاره

قبل از خرید اندازه ها چک شود

1 سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید

سایزقدبیلر از سرشانهسرشانه تا فاقپهنای بیلرقدبلوزپهنای بلوز
6-95839283222
9-126141293523
12-186543313725
18-247146324026
24-367449334228
36-487852354529