کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
6 رنگ

تک تیشرت زرافه

سایز بستگی به جثه بچه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقد تیشرتپهنا
6-123327
1-23830