کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

پیراهن لینن بندی

جنس لینن

سایز بستگی به جثه بچه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

قد سارافون قابل تنظیم میباشد

سایزبندیقد پیراهنپهنا
405028
455729
506331
556833