کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

سرهمی حلقه ای زنبور

جنس جودون

سایزبستگی به جثه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقد سرهمیسرشانه تا فاقپهنا
54 39 25 
59 42 26 
64 44 28 
70 48 30 
5735031