کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
5 رنگ

تونیک ببعی

جنس پنبه

سایزبستگی به جثه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقد تونیکپهنا
1-24327
2-34829
3-45131