کلکسیون: بچگانه
198,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سایزبستگی به جثه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزسرشانه تا فاقپهنا
6-940۲۶
9-1242۲۷
12-1844۲۸
18-2447۲۹
24-3649۳۱