کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس سوپرنخ

سایز بستگی به جثه بچه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقد سارافونپهنا
14223
24725
35228