کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس بوگاتی

دارای یکعدد تل سر میباشد

سایزبستگی به جثه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقد سارافونپهنا
405027
455329