کلکسیون: بچگانه
69,000 تومان
تعداد رنگ
3 رنگ

نیم تنه میکی

جنس پنبه

سایزبستگی به جثه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقدپهنا
2-4 3033
4-63535