کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

به دلیل دودکمه داشتن قد بیلر نوشته شده در جدول سایزبندی حدودا سه سانت قابل افزایش است

سایزبستگی به جثه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزقئبیلر از سرشانهسرشانه تا فاقپهنای بیلرقدبلوزپهنای بلوز
16140253222
26342273523
36744283724
46946293925
57149304227
67552324529