کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس تریکو

سایزبندی زیر حدودی و بستگی به دور سر کوچولوتون داره

سایزبندیمناسب حدودا
10-6 ماه
26-18 ماه