کلکسیون: بچگانه
119,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

رامپر بندی تکشاخ

جنس پنبه

سایز بستگی به جثه بچه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقد رامپرسرشانه تا فاقپهنا
3604433
4644634
5694835
6745136