کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
5 رنگ

تیشرت جودون

جنس جودون

در پنج رنگ

سایز بستگی به جثه بچه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقد تیشرتپهنا
1-23927
2-34230
3-44332