کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

رامپر شورتی گربه ها

جنس سوپرنخ

سایز بستگی به جثه بچه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیسرشانه تا فاقعرض سینه
14625
24827
35029
45331