کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

اورال گل آبی

جنس سوپر نخ

سایز بستگی به جثه بچه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقد اورالسرشانه تا فاقپهنا
S7347
M7650
L8152
XL8854۳۲