کلکسیون: بچگانه
198,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سایز بستگی به جثه بچه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزسرشانه تا فاقپهنا
6-93925
9-124226
12-184527
18-244629
24-364730