کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس سوپرنخ

سایز بستگی به جثه بچه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیسرشانه تا فاقعرض سینه
14625
24827
35029
45331