کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس پنبه

سایزبستگی به جثه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقدپهنا
2-4 3033
4-63535