کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سایز بستگی به جثه بچه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزقد سرهمیسرشانه تا فاقپهنا
0-3523522
3-6573623
6-9614125
9-12654326
12-18694628