کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس لنین

سایز بستگی به جثه بچه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقد پیراهنپهنا
405329
456032