کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس سوپرنخ

آبرفت جزئی دارد

سایز بستگی به جثه بچه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقدپهنا
15228
25731
36234
46739