کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

دارای یک عدد تل سر میباشد

سایزبستگی به جثه دارد

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

سایزبندیقد سارافونپهنا
404627
455229