کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه

سایز بستگی به جثه بچه دارد

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقدتیشرتپهنا
13829
24130
34433
44736