کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس پنبه

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزبندیقد تاپپهناقد شلوارک
1-2332626
2-3372830
3-4403032