کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس پنبه

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزبندیقد تیشرتپهناقد شلوار
1-2372850
2-3393055
3-4443360