کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس پنبه

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزبندیقد تیشرتپهناقد شلوار
1-2372645
2-3392948
3-4433155