کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزبندیقدپهناقد شورتک
1-2372621
2-3392823
3-4433025