کلکسیون: بچگانه
75,000 تومان 105,000تومان
تعداد رنگ
5 رنگ

جنس پنبه

سایزبستگی به جثه دارد

قبل از خرید اندازه ها چک شود

حدودا یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید

سایزقدشلوار
0-336
3-638
6-943
9-1245
12-1847
18-2450
24-3652