کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

قبل از خرید سانت ها چک شود

سایزبستگی به جثه دارد

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقدپهنا
2-43632
4-64234
6-84535
8-105038