کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

قبل از خرید سانت ها چک شود

سایزبستگی به جثه دارد

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقدبلوزپهناقد شلوار
1-2372950
2-3403256
3-4433459