کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه دورس

مناسب حدودا 9تا36ماه

حدود یک سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزسرشانه تا فاقپهنا
9-12 4227
12-184428
18-244630
24-364831