کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

قبل از خرید سانت ها چک شود

سایزبستگی به جثه دارد

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقد بلوزپهنا بلوزقد بیلرسرشانه تا فاق بیلرپهنا
12823513825
23124554227
33426604428