کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
5 رنگ

جنس پنبه

قبل از خرید سانت ها چک شود

سایزبستگی به جثه دارد

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقدپهنا
353127
403530
454032
504434