کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس شمعی مموری 

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزبستگی به جثه دارد

حدودا 1-2سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید

سایز پهناقد از سرشانه
13536
23840
33944