کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس مخمل

قبل از خرید جدول سایزی چک شود

حدود یک سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدبلوزپهناقدشلوار
۹-۱۲۳۳۲۹۴۴
۱۲-۱۸۳۵۳۰۴۷
۱۸-۲۴۳۷۳۱۵۰