کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
5 رنگ

جنس پنبه

پیراهن زیردکمه ی متصل دارد

سانت ها قبل از خرید چک شود

حدود یک سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدبادیپهنای سارافونپهنای کتآستین
۹-۱۲۴۲۲۴۲۷۲۵
۱۲-۱۸۴۶۲۶۲۸۲۷
۱۸-۲۴۴۸۲۷۲۹۳۰
۲۴-۳۶۵۲۲۸۳۱۳۲