کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه دورس

قبل از خرید اندازه ها چک شود

۱ سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقد سرهمیسرشانه تا فاقپهنا
3_6۵۴ ۳۶۲۷ 
6_12۵۹ ۳۹۲۸ 
12_18۶۳ ۴۱۲۹ 
18_24۶۷ ۴۳۳۱ 
24_36۷۰ ۴۶۳۲