کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبستگی به جثه دارد

سایزبندیقدپهنا
353837
404339
454743